Προπτυχιακές σπουδές: Πληροφορίες, ερωτήσεις, προοπτικές 7.5.2010

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων από την ίδρυσή του εκδήλωση γύρω από τις προπτυχιακές σπουδές με τίτλο:

Προπτυχιακές σπουδές: Πληροφορίες, ερωτήσεις, προοπτικές
Παρασκευή, 7.5.2010, 11.00-14.00 στο Αμφιθέατρο A, Ν.Κ. Φιλοσοφικής
 
 
 
Η εκδήλωση έχει στο επίκεντρό της τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, όπως αυτές προέκυψαν από την αξιολόγηση ερωτηματολογίων, που επιμελήθηκαν οι φοιτήτριες του Τμήματος Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού) και Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού). 
 • Χαιρετισμός
   
 • Παρουσίαση των ερωτηματολογίων (ερωτήσεις και απαντήσεις)
  Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού), Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού).
   
 • Με βάση τα ερωτήματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια θα αναπτυχθεί η φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε σχέση με τις ερευνητικές και επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών/τριών του.
  Ελένη Μπουτουλούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος).
   
 •  Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του Τμήματος
  Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου).
   
 • Στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποκατάστασης σε σχέση με το επάγγελμα του καθηγητή/ήτριας θα γίνει παρουσίαση του ΑΣΕΠ
  Άγγελος Μπάνδας (Καθηγητής της Γερμανικής Γλώσσας).
 
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
 
 
Η Πρόεδρος
Ελένη Μπουτουλούση (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 
Η οργανωτική επιτροπή
Αικατερίνη Ζάχου (Επίκουρη Καθηγήτρια)
Ιωάννα Γκουντουβά (Φοιτήτρια του Προπτυχιακού)
Άννα-Μαρία Δημηροπούλου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού)

Εκτύπωση