Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά

Στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»
(ΕΣΠΑ / συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους), οργανώθηκε για τρίτη φορά το σεμινάριο επιμόρφωσης για 22 ομογενείς εκπαιδευτικούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το σεμινάριο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 24.06 – 5.07. 2013  (Άφιξη: 23.06 Αναχώρηση: 6.07)

Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από τις παρευξείνιες Δημοκρατίες ως εξής: Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Ρουμανία, Ουγγαρία.

Άμεσος στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής ετοιμότητας των επιμορφούμενων μέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικών με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη «ζωντανή» ελληνική γλώσσα και, προπάντων, τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, μέσα από τη μύηση στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του έργου.


Εκτύπωση