Φιλοσοφική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: από το χειμερινό εξάμηνο 2020/21

Νέα
Image
Image

2020: 60 χρόνια Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ