Φιλοσοφική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: από το χειμερινό εξάμηνο 2020/21