Αναγόρευση Διδακτόρων Τμήματος - 13.06.2016

 

Στις 13.06.2016 πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση τριών Διδακτόρων
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

Γεωργία Γαβριηλίδου,
Αναστάσιος Ιωαννίδης,
Ευστράτιος Νικολακάκης.


Εκτύπωση