Ύλη και ημερομηνίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. ετ. 2017-18

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-18

Σύμφωνα με την παρ.4, αρ. 15 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ, άρθ. 57 του  Ν. 4186/2013 και ισχύει, η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα και  "το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε." (παρ. 1 του άρθ. 1 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013 τ. Β’)

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013, τ. Β’), τα εξεταζόμενα μαθήματα των κατατακτηρίων και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αρ. 387/6-4-2017 αποφασίζει ότι τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ για το ακ. έτος 2017-18 θα είναι τα εξής:

 

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Ανακοινώνεται ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακ. έτους 2017-18 είναι οι ακόλουθες :

  • Δε, 18.12.2017 "Λογοτεχνία"
  • Τρ, 19.12.2017 "Κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου"
  • Τε, 20.12.2017 "Παιδαγωγική"

Οι ακριβείς ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Σημ.: Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων.

 Την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων θα βρείτε εδώ