Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων διδασκόμενων

Τίτλος του προγράμματος : Μελέτη των συναισθημάτων μέσα από σώματα κειμένων διδασκόμενων

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος : Βαλετόπουλος Φρειδερίκος, http://ll.univ-poitiers.fr/didalang-fles/spip.php?article55 

Εργαστήριο : FoReLL EA 3816, http://forell.labo.univ-poitiers.fr/

Σχολή : Γραμμάτων και Γλωσσών

Συνεργασίες:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Εργαστήριο Διδακτικής των Γλωσσών, Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, http://ldl.frl.auth.gr/  
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών, Αθηνά Σιούπη.
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Έφη Λάμπρου

Συμμετέχοντες
Φρειδερίκος Βαλετόπουλος (Πανεμιστήμιο Poitiers - FoReLL)
Ρινέτα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Αθηνά Σιούπη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Έφη Λάμπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Julie Rançon (Πανεμιστήμιο Poitiers - FoReLL)
Marie-Hélène Lay (Πανεμιστήμιο Poitiers - FoReLL)
Θανάσης Γεωργακόπουλος (Excellence Cluster TOPOI, Bερολίνο)
Νίκος Κατσαούνης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη)
Judith Schiebel (Πανεπιστήμιο Erfurt) (υποτροφία DAAD)
Julia Rubin (Πανεπιστήμιο Μακεδονία/Θεσσαλονίκη) (βοηθός στη συλλογή προφορικού λόγου)

Διεθνές Συνέδριο  "Expressing Emotions in Corpora"

Περιγραφή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τρεις κύριους άξονες:

   • Δημιουργία σώματος γραπτής και προφορικής παραγωγής ελληνόφωνων διδασκόμενων: Σύμφωνα με τον ορισμό της Granger (2002 : 7), ένα σώμα κειμένων διδασκόμενων είναι ένα σύνολο από δεδομένα αυθεντικού λόγου σε ξένη γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, των οποίων η συλλογή βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και έχει ένα ιδιαίτερο στόχο. Η περιγραφή των δεδομένων γίνεται με τρόπο ομογενή. Τα δεδομένα συνοδεύονται από τα στοιχεία των διδασκόμενων. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα συλλέξουμε παραγωγές γραπτού και προφορικού λόγου.
   • α. Η παραγωγή γραπού λόγου περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες. Η πρώτη συνίσταται στην παραγωγή ενός κειμένου σχετικά με ένα θέμα που θα επιτρέψει στους διδασκόμενους να εκφράσουν συναισθήματα (θετικά ή αρνητικά). Η δεύτερη δραστηριότητα προβλέπει τη μετάφραση από την ξένη γλώσσα (γαλλική ή γερμανική) προς τη μητρική. Συγκεκριμένα, ο διδασκόμενος καλείται να αποδώσει στη μητρική του γλώσσα ένα κείμενο, το οποίο εκφράζει ή περιγράφει ένα συναίσθημα.
   • β.  Η παραγωγή προφορικού λόγου αποτελείται από δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα οι διδασκόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε γενικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ταυτότητά τους και τις σπουδές τους. Στη δεύτερη, τούς ζητείται να εκφράσουν προφορικά τα συναισθήματά τους σε σχέση με δύο εικόνες / φωτογραφίες, εκ των οποίων η μια περιγράφει ένα συναίσθημα, ενώ η δεύτερη προκαλεί ένα συναίσθημα.
   • Μελέτη της εκμάθησης της γαλλικής ξένης γλώσσας από ελληνόφωνους. Παρά το μεγάλο αριθμό των ελληνόφωνων διδασκόμενων, η εκμάθηση της γαλλικής από την ομάδα αυτή έχει μελετηθεί ελάχιστα. Στόχος μας είναι να βάλουμε τις βάσεις για μια πιο λεπτομερή μελέτη της διαγλώσσας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα επικεντρωθούμε στη μελέτη του λεξιλογίου των συναισθημάτων.
   • Ταυτόχρονη και παράλληλη μελέτη της γερμανικής ξένης γλώσσας από ελληνόφωνους. Οι παρατηρήσεις μας θα αποτελέσουν τη βάση για σύγκριση με αυτές των διδασκομένων τη γερμανική ως ξένη γλώσσα.
   • Διδακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της εκμάθησης. Η ανάλυση του σώματος κειμένων θα μας επιτρέψει να θέσουμε συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις που να αφορούν το ελληνόφωνο κοινό. Αυτές οι παιδαγωγικές προτάσεις θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και στο Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Poitiers προκειμένου να μελετήσουμε πώς μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες ομάδες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την εννοιοποίηση ενός συναισθήματος στη γαλλική γλώσσα και στην πρώτη γλώσσα των διδασκόμενων ή τη μελέτη της λεξικής συνδυαστικότητας (combinatoire) που θα επέτρεπε στον διδασκόμενο να εκφράσει τις διάφορες όψεις ενός συναισθήματος και τον τρόπο που αυτές κωδικοποιούνται (π.χ. ως επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά), τις μεταφορικές χρήσεις κλπ. Στόχος είναι η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου των διδασκόμενων. 

Εκτύπωση