Οδηγοί Σπουδών

Οδηγοί Σπουδών - Vorlesungsverzeichnisse

Οδηγός σπουδών έτους 1981-1982
Οδηγός σπουδών έτους 1990-1991
Οδηγός σπουδών έτους 1992-1993
Οδηγός σπουδών έτους 1994-1995
Οδηγός σπουδών έτους 1995-1996
Οδηγός σπουδών έτους 1996-1997
Οδηγός σπουδών έτους 1997-1998
Οδηγός σπουδών έτους 1999-2000
Οδηγός σπουδών έτους 2001-2002
Οδηγός σπουδών έτους 2002-2003
Οδηγός σπουδών έτους 2003-2004
Οδηγός σπουδών έτους 2004-2005
Οδηγός σπουδών έτους 2005-2006
Οδηγός σπουδών έτους 2006-2007
Οδηγός σπουδών έτους 2007-2008
Οδηγός σπουδών έτους 2008-2009
Οδηγός σπουδών έτους 2009-2010
Οδηγός σπουδών έτους 2010-2011
Οδηγός σπουδών έτους 2011-2012
Οδηγός σπουδών έτους 2012-2013
Οδηγός σπουδών έτους 2013-2014
Οδηγός σπουδών έτους 2014-2015
Οδηγός σπουδών έτους 2015-2016
Οδηγός σπουδών έτους 2016-2017
Οδηγός σπουδών έτους 2017-2018
 

Νέα υπηρεσία για απόφοιτους:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικώνΝέες αιτήσεις 27.08.- 03.09.2018
-------------------------------------
Για όσες /ους έχουν κάνει ήδη αίτηση μέχρι 20.06.2018
Εγγραφή / Πληρωμή 27.08.- 07.09.2018
Έναρξη Προγράμματος 24.09.2018
Αναγόρευση της Νίκης Eideneier-Αναστασιάδη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - 15.05.2018


DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland (2017–2019)
Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale