Πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γερμανική Γραμματολογία με έμφαση στη Γερμανόφωνη Γραμματεία του 20ου και 21ου αιώνα"

 

Κωδ. Θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15357
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο “Γερμανική Γραμματολογία με έμφαση στη Γερμανόφωνη Γραμματεία του 20ου και 21ου αιώνα”
Αριθμ. Προκήρυξης: 8694/4-12-2019. «Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη κειμένων της γερμανόφωνης γραμματείας, τα οποία και εντάσσει στα ιστορικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα, αλλά και στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Η έμφαση στη γερμανόφωνη γραμματεία του 20ου και 21ου αιώνα συνεπάγεται μια εξειδίκευση ως προς την χρονική περίοδο. Ερευνάται δηλαδή κυρίως η γερμανόφωνη γραμματειακή παραγωγή από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα σε σχέση με τα εκάστοτε πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα. Παράλληλα, ακολουθώντας τις νεώτερες ερευνητικές τάσεις της γερμανικής γραμματολογίας εξετάζονται επίσης μορφές διακειμενικότητας και η σχέση μεταξύ των επιστημών (π.χ. λογοτεχνία και ιστοριογραφία, λογοτεχνία και κοινωνιολογία, λογοτεχνία και ιατρική, λο- γοτεχνία και φιλοσοφία)».
ΦΕΚ 360-/31-3-2020 τ. Γ' . Προθεσμία 10-6-2020.

 


Εκτύπωση