Εσωτερική Αξιολόγηση

 

Interne Jahresevaluation


Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2006-2010

Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2011-2012

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2012-2013

Από το 2012-2013 και εφεξής, οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης κατατίθενται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά στη ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ μέσω της σχετικής της ιστοσελίδας και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη του Τμήματος εδώ: https://qa.auth.gr

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων


Εκτύπωση