Συνέδρια

6η Ημερίδα Διδακτικής / 6. Didaktik-Tagung - 16.06.2018
1st International Workshop on “Language Comparison and Typology: German and the Mediterranean languages” October 12, 2018, Humboldt-Universität zu Berlin
Internationale Konferenz: Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum, 30.05.-01.06.2018
4η Ημερίδα Διδακτικής / 4. Didaktik-Tagung - 04.06.2016
5η Ημερίδα Διδακτικής / 5. Didaktik-Tagung - 10.06.2017
3η Ημερίδα Διδακτικής / 3. Didaktik-Tagung - 6.6.2015
Konferenz: Deutsch-griechische Begegnungen in Industrie und Literatur 25-26.06.2015
Συνέδριο "Μνήμη και Αφήγηση" 2-3.06.2015
Tagung zu Digitalen Medien und DaF-Unterricht - 6.12.2014
Südeuropa Tagung 24.06.-25.06.2014
Ημερίδα Νέων Ερευνητών - 17.6.2014
2η Ημερίδα Διδακτικής-14.6.2014
Ημερίδα: Επικοινωνιακές και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο: Διεπιστημονικές αναλύσεις και παρεμβάσεις μιας Ομάδας Στήριξης για εκπαιδευτικούς της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, 5.6.2013
1η Ημερίδα Διδακτικής για την Πρακτική Άσκηση-1.6.2013
4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 23-25.5.2013
15ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 23-25.11.2012
Ημερίδα για τον Τάκη Βαρβιτσιώτη 22.11.2012
Hμερίδα: «Επικοινωνία και παροιμίες - Sprichwörter - atasözleri", 20.01.2012, 14:30–19:00
Die deutsche Sprache und ich - Η γερμανική γλώσσα και εγώ - 23.11.2011
Διεθνές συνέδριο Generative Approaches to Language Acquisition (GALA), 6-8.09.2011
Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση, 25-28.5.2011 - Στο πλαίσιο των 50 χρόνων του Γερμανικού Τμήματος
Θεσσαλονίκη-Οικολογική μετακίνηση - 16.05.2011
3η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, 12-14.5.2011
"Η Γερµανική ως ξένη γλώσσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές", 18-20.11.2005
27th GLOW Colloquium 2004

it