Κατατακτήριες εξετάσεις

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διενεργεί κάθε χρόνο κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

ΥΑ Φ1 192329 Β3 διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΦΕΚ 3185 2013 τ Β

Τροποποίηση αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α.

Νόμος 4485_2017_άρθρο 74 παρ.5α

Η υποβολή των δικαιολογητικών και της σχετικής αίτησης για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνεται στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους στη γραμματεία του Τμήματος, ενώ οι εξετάσεις τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  1. Κατανόηση και Απόδοση Επιστημονικού Κειμένου
  2. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
  3. Γερμανική Γραμματολογία: Ρεύματα της Νεωτερικότητας


Προτεινόμενη βιβλιογραφία και πληροφορίες για την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων μπορείτε να βρείτε εδώ

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών και της σχετικής αίτησης, καθώς και για τις ημερομηνίες των εξετάσεων αναρτώνται εγκαίρως στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.del.auth.gr

 

Εκτύπωση