Πρόγραμμα Σπουδών

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιδιώκει την καλλιέργεια του πνεύματος και την ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και αποσκοπεί ειδικότερα στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να διδάσκουν τη γερμανική γλώσσα και γραμματεία. Ειδικότερα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στα πεδία της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής Επιστήμης, της Μεταφρασεολογίας, της Γερμανικής Φιλολογίας, Συγκριτικής Γραμματολογίας και της μελέτης του Πολιτισμού. Οι δύο γνωστικές κατευθύνσεις του τμήματος είναι Α. Γλωσσολογίας και Διδακτικής, Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι ως επί το πλείστον η γερμανική. Ως εκ τούτου η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Σύμβουλοι σπουδών για το έτος 2018/19 είναι η κ. Αλεξάνδρα Ρασιδάκη για τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού και η κ. Αθηνά Σιούπη για τον Τομέα Γλωσσολογίας-Διδακτικής.

Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής

Αναλυτικοί στόχοι μαθημάτων Γλωσσολογίας - Διδακτικής:

Τα μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν επίκαιρη επιστημονική γνώση στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα και τα εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση ή και σε άλλες θέσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

Το ερευνητικό και διδακτικό αντικείμενο του τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού αφορά κατα κύριο λόγο στη γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας.

Το μάθημα Γερμανική Γλώσσα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)

Η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας του  επιπέδου τουλάχιστον της Καλής Γνώσης  (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ) αποτελεί προϋπόθεση για την  έναρξη της φοίτησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η συνέχιση της φοίτησης σε υψηλότερα εξάμηνα προϋποθέτει και ένα υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι φοιτητές/ -τριες θα πρέπει κατα τη διάρκεια των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων να διευρύνουν με εντατικό ρυθμό τις γνώσεις τους στην Γερμανική Γλώσσα,  οι οποίες θα τους επιτρέψουν  την απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση των σπουδών τους.

Σεμινάρια χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Η/Υ

Το Τμήμα συνιστά στους φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η Βιβλιοθήκη, η νησίδα Η/Υ και η ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να ανταπεξέρχονται καλύτερα στις υποχρεώσεις των σπουδών τους.

Η γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Κτηρίου Διοίκησης, γρ. 202 και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00-13.00.
Tηλ. 2310 991384, 2310 995236, 2310 995237, 2310 995241, Fax: 2310 995235, email: info@del.auth.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος:
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, P.O. Box 82
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη