Υποχρεωτικά σεμινάρια χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων της Βιβλιοθήκης

Το Τμήμα δίνει την ευκαιρία, στους φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που τους παρέχουν η Βιβλιοθήκη, η νησίδα Η/Υ και η ιστοσελίδα του Τμήματος οργανώνοντας εξειδικευμένα σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Η απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι φοιτητές/τριες στις υποχρεώσεις των σπουδών τους. Προσφέρονται τα εξής υποχρεωτικά σεμινάρια:

Για τους φοιτητές του Β’ εξάμηνου: «Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης»

  • Εκπαίδευση στη χρήση της Βιβλιοθήκης για φοιτητές/τριες Α' έτους. Εκπαίδευση στη χρήση του OPAC (online συλλογικού καταλόγου του Α.Π.Θ.) από οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο: καθοδήγηση για τον εντοπισμό πληροφορίας και θεματικά εκτός από αναζήτηση με συγγραφέα και τίτλο. Βασικές αρχές για τη σύνταξη βιβλιογραφίας στην εκπόνηση εργασιών.

Για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου: «Σεμινάρια ειδίκευσης για την χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών»

  • Βασικές αρχές εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, σύνταξη βιβλιογραφίας, εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών του Α.Π.Θ.: Ηλεκτρονικά λεξικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, Ειδικές Βάσεις Δεδομένων, Ψηφιοθήκη, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Περιήγηση σε συνιστώμενους ιστότοπους.

Τα σεμινάρια αυτά, τα οποία εντάσσονται στα υποχρεωτικά μαθήματα «Πολιτισμός Ι» του Β’ εξαμήνου και «Ιστορία της λογοτεχνίας» του Ε’ εξαμήνου αντίστοιχα, προσφέρονται από την βιβλιοθηκονόμο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Ιωάννα Τσακίρη και διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με μικρές ομάδες συμμετεχόντων. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των σεμιναρίων αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στη εξέταση του εκάστοτε μαθήματος.


Εκτύπωση