Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

Το ερευνητικό και διδακτικό αντικείμενο του τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού αφορά κατα κύριο λόγο στη γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας.

Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα που λειτουργούν ως μια εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας γενικότερα καθώς και  ειδικότερα, της γερμανικής και συγκριτικής γραμματολογίας και της μεταφρασεολογίας. Παράλληλα προσφέρονται επισκοπήσεις της ιστορίας των ιδεών και της πολιτισμικής ιστορίας από τον 18αιώνα και εξής, καθώς και της γερμανόφωνης λογοτεχνικής παραγωγής με έμφαση στον 19. και 20. αιώνα. Λόγω των μεγάλων ακροατηρίων τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων με την υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα προφορικών παρουσιάσεων των φοιτητών σε επιμέρους ζητήματα.

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, σεμιναριακού τύπου τα οποία υπάγονται, ως προς τη θεματική αλλά και τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε αντικειμένου τους, σε ποικίλες κατηγορίες καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Έτσι οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν, να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση και την χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισμό του επιστημονικού λόγου στην προφορική και γραπτή του μορφή. Ειδικότερα καλύπτονται τα εξής γνωστικά πεδία, τα οποία και δηλώνονται με την μορφή υπέρτιτλου:

    • Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας
    • Συγγραφείς
    • Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας
    • Ειδικά θέματα πολιτισμού
    • Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας
    • Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης

 

 • Οι πρώτες δύο κατηγορίες μαθημάτων (Εποχές, είδη, ρεύματα της λογοτεχνίας και Συγγραφείς) επικεντρώνονται στη γερμανόφωνη λογοτεχνική παράδοση με μαθήματα που εμβαθύνουν στο έργο ενός συγγραφέα ή εξετάζουν κάποιο λογοτεχνικό κίνημα ή γραμματολογικό είδος.
 • Τα μαθήματα Συγκριτικής Γραμματολογίας κινούνται σε ευρύτερο πεδίο ως προς την προέλευση των κειμένων που εξετάζουν, συσχετίζοντας διαφορετικές γραμματολογικές παραδόσεις στην διαχρονία και τη συγχρονία, ξεπερνώντας τα όρια της εθνικής λογοτεχνίας.
 • Τα μαθήματα του πεδίου Ειδικά Θέματα Πολιτισμού εστιάζουν σε συγκεκριμένες περιόδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή σε παραδόσεις καθοριστικές για τη δυτική σκέψη και μελετούν τον αντίκτυπο αυτών, μεταξύ άλλων, και στην λογοτεχνία.
 • Η κατηγορία μαθημάτων Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικούς θεωρητικούς λόγους, σχολές και ρεύματα που αφορούν στην επιστήμη της φιλολογίας. Τέλος, η κατηγορία Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης περιλαμβάνει μαθήματα μετάφρασης προς και από τη γερμανική γλώσσα λογοτεχνικών, επιστημονικών και χρηστικών κειμένων, σύγκριση μεταφράσεων και ενασχόληση με ειδικά μεταφρασεολογικά ζητήματα.

 

Για πληροφορίες σχετικές με το έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Διδασκόντων του Τομέα, επισκεφθείτε τις ατομικές ιστοσελίδες τους, που είναι συνδεδεμένες με τα ονόματά τους στον πίνακα που ακολουθεί.

Ανθή Βηδενμάιερ
Ελένη Γεωργοπούλου
Σιμέλα Δεληανίδου
Αικατερίνη Ζάχου
Μαρία Οικονόμου
Γιάννης Πάγκαλος
Αλεξάνδρα Ρασιδάκη
Elke Sturm-Τριγωνάκη


Εκτύπωση