Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα του Τμήματος εκτός των μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας (ΓΕΡ101, ΓΕΡ201, ΓΕΡ301, Ε ΓΕΡ), προσφέρονται ως ελεύθερες επιλογές σε όλους τους φοιτητές/τριες των τμημάτων του Α.Π.Θ.

Προυπόθεση η συνεννόηση των ενδιαφερομένων με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων.

Επανεξετάσεις μαθημάτων
Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το Ν 4009/2011 άρθρο 33 παρ. 10 μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν κοπεί τρεις φορές στο ίδιο μάθημα από τον ίδιο διδάσκοντα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, μετά από αίτησή τους.
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 12.00-13.00) στα ακόλουθα διαστήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους: από 1.10 έως 15.10. και από 15.2. έως 28.2.

 


Εκτύπωση