Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

Σε κάθε εξάμηνο κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια επιλέγει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (Παρ.9 Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4521/2018).
Βλέπε εδώ τα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για κάθε εξάμηνο.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των μαθημάτων τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να χρησιμοποιούν το διάγραμμα ελέγχου ορκωμοσίας, το οποίο μπορούν να ενημερώνουν με τις βαθμολογίες τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν ακριβώς ποια ακόμα μαθήματα και ECTS τους υπολείπονται.
Κατεβάστε από εδώ το Διάγραμμα Ελέγχου Ορκωμοσίας.

Όλα τα μαθήματα του Τμήματος εκτός των μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας (ΓΕΡ101, ΓΕΡ201, ΓΕΡ301, Ε ΓΕΡ), προσφέρονται ως ελεύθερες επιλογές σε όλους τους φοιτητές/τριες των τμημάτων του Α.Π.Θ.

Προυπόθεση η συνεννόηση των ενδιαφερομένων με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων.

Επανεξετάσεις μαθημάτων
Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το Ν 4009/2011 άρθρο 33 παρ. 10 μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν κοπεί τρεις φορές στο ίδιο μάθημα από τον ίδιο διδάσκοντα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, μετά από αίτησή τους.
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 12.00-13.00) στα ακόλουθα διαστήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους: από 1.10 έως 15.10. και από 15.2. έως 28.2.

 


Εκτύπωση