Παλαιότερες εκδηλώσεις

 

Εκδηλώσεις έως το ΕΕ 2016 ειδίκευσης Γλωσσολογία - Διδακτική

Εκδηλώσεις έως το ΕΕ 2016 ειδίκευσης Λογοτεχνία - Πολιτισμός

 
Εκδηλώσεις κοινές και στις δύο ειδικεύσεις:

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

08.10.19 Offenes Kolloquium, auch für Studierende des Diplomstudiengangs (18.30-20.30, Raum 014, Altes Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Gastvortrag von Prof. Dr. Andreas Kelletat (Germersheim) zum Thema
Leben und Werk der Übersetzer. Zu einem neuen germanistisch-interkulturellen Forschungsfeld

10.10.2019 Offenes Kolloquium, auch für Studierende des Diplomstudiengangs (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Ehrendoktor der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie)
„Ist wissenschaftliches Schreiben eigentlich eine Frage des Stils ?“

29.10.2019 (18.30-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Τσαπακίδου Κική (Υπ. Διδακτόρισσα Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.)
«Η δυναμική της μεταφοράς και η επιτέλεση της ενσυναίσθησης σε e-forum αλληλοϋποστήριξης ατόμων με ψυχικά προβλήματα»

12.11.2019 (18.30-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Mπαλτζή Μαρία (Απόφοιτος του Π.Μ.Σ. "Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου", Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
«Εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων και κατασκευές ταυτότητας στο πλαίσιο δίγλωσσων συνομιλιών»

10.12.2019 (18.30-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
-- Α) Παναγιωτίδου Εύη (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
«Η υποστήριξη αναγνωστικών δυσκολιών στο μάθημα της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο ελληνικό Γυμνάσιο: Αξιολόγηση, παρέμβαση και οφέλη»
-- Β) Αλέξανδρα Σαββίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
“Schülermeinungen über die Sprachmittlung im Deutschunterricht : Eine Fallstudie des experimentellen Gymnasiums der Universität Mazedonien“

17.12.2019 (18.30-20.30, Raum 109, Neues Gebäude der Philosophischen Fakultät)
Prof. Dr. Wolfgang Müller Funk (Universität Wien)
"Das Mittelmeer als transkultureller Raum. Vorstellung und Diskussion eines Projektes"

14.01.2020 (18.30-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Μαρία Παναγιώτου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Εφαρμογή στρατηγικών για την κατάκτηση του λεξιλογίου στο μάθημα των γερμανικών στα δημόσια σχολεία

21.01.2020 (18.30-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Ελένη Χατζηβασιλείου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Εναλλαγή Κώδικα σε φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ. Μία συγκριτική μελέτη μεταξύ δίγλωσσων και μονόγλωσσων φοιτητών.

Εαρινό Εξάμηνο 2019

19.03.2019: Masterclass mit Artemis Alexiadou
http://demines.del.auth.gr/en/events-program

02.04.2019:
Prof. Dr. Frank Zipfel (Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Eine Weltrepublik der Literatur(en)?

16.04.2019:
Prof. Dr. Renata Cornejo (Ústí nad Labem, Tschechien)
Interkulturelle Literatur am Beispiel der AutorInnen aus der ehemaligen Tschechoslowakei

07.05.2019:
PD Dr. Claudia Schmölders:
Faust & Helena. Eine deutsch-griechische Faszinationsgeschichte.
Präsentation: Prof. Dr. Martin Voehler (Abtl. für Gräzistik, Aristoteles Universität)

14.05.2019: Dr. Britta Marschke (GIZ)
Kontrastive Alphabetisierung für Zugewanderte 
(18:30, Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΑΠΘ)
Το βίντεο της διάλεξης βρίσκεται εδώ: https://www.auth.gr/video/26565
[διαφάνειες]

15.05.2019: Prof. em. Dr. Hans Eideneier, Raum 109
Womit wedelt der Hund?
Griechisch-Deutsche Sprechkontraste und die Folgen.

28.05.2019:  Natasa Jovanov (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο")
Η Κατάκτηση παρελθοντικών χρόνων από Ελληνόφωνους και Σερβόφωνους μαθητές γερμανικής ως ξένης /Γ2 γλώσσας.

04.06.2019: Marlene Danner (Universität Wien)
Der Lexikonroman des 20. und 21. Jahrhunderts - Von A nach Z im analogen Hypertext

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

16.10.2018 (19.00-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Τσιώμου Κατερίνα, Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ. (ή MA Studiengang)
"Zur Rolle der Selbstevaluation am Beispiel der Fertigkeit Schreiben bei DaF-Studierenden"

30.10.2018 (19.00-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Γιαννάκη Ντόρα (Πολιτικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, Διδάσκουσα στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας)
«Νεολαία και ριζοσπαστικοποίηση: Αιτίες, διαδικασίες και ταυτότητες»

27.11.2018 (18.45-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Τάνια Παπαδημητρίου (Διευθύντρια 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, πρ. Σχολική Σύμβουλος) & Χαράλαμπος Σαχπατζίδης (Εκπαιδευτικός ΠΕ07)
«Διαθεματική μάθηση: Η εφαρμογή της σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης CLIL στη Γερμανική γλώσσα στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση»

04.12.2018 (19.00-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Γεωργάλου Μαρίζα (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδάσκουσα στο ΕΚΠΑ και στο ΕΑΠ)
«Κατασκευές της ελληνικής νεομεταναστευτικής ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

22.01.2019 (18.30-20.30, αιθ. 102 - 102A, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Αρχάκης Αργύρης (Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)
«Yβριδικές ταυτότητες σε μαθητικά γραπτά μεταναστών/τριών στην Ελλάδα: η διαχείριση ρατσιστικών περιγραφών»

Εαρινό Εξάμηνο 2018

20.03.2018 (18.30-21.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
Dr. Αναστάσιος Ιωαννίδης (MA-Studiengang)
Postkoloniale Ansätze am Beispiel von A. Abdourahman Waberis Roman In den Vereinigten Staaten von Afrika und Jonas Lüschers Novelle Frühling der Barbaren

27.03.2018 (18.30-21.00, αιθ. 105, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
Prof. Dr. Jutta Wolfrum
Mehrsprachigkeitsförderung unter Berücksichtigung von Herkunftssprachen

17.04.2018 (18.30-21.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
Μαρία-Ειρήνη Θεοχάρη (MA-Studiengang)
Der Pikaro als Delinquent

24.04.2018 (18.30-21.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
1. Αγαθή Μπαζάνη (MA-Studiengang)
Die Shoah in Thessaloniki im Gedächtnis der Gegenwartsliteratur

2. ΄Αννα Σπυρίδου (MA-Studiengang)
Formen und Funktionen der Verwandlungen in den Werken Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann und Die letzte Welt von Christoph Ransmayr

08.05.2018 (18.30-21.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
PD Dr. Carmen Ulrich (Bergische Universität Wuppertal)
„Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein ...“ Über Lust und Verlust in Ingeborg Bachmanns Lyrik

29.05.2018 (18.30-21.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
1. Ιωάννα Ψύχου (MA-Studiengang)
"Landeskundliches und kulturelles Lernen im griechischen schulischen DaF-Unterricht der Sekundarstufe I auf Grundlage des Curriculums Einheitlicher Lehrplan für Fremdsprachen (EPS-XG)"

2. Βασίλης Καρατίδης (MA-Studiengang)
"Die Rolle von Lehrerfragen im DaF-Unterricht: Eine funktional-pragmatische Untersuchung"

05.06.2018 (17.00, αιθ. 102, νέο κτήριο Φιλοσοφικής)
Virginia Falataki (MA-Studiengang)
Die literarische Verarbeitung der Wirtschaftskrise Griechenlands in der deutschsprachigen Reiseliteratur (M. Streeruwitz, L. Scherzer, F. Eder)

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

03.10.2017 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Δέσποινα Τσακίρη (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Kampfmetaphorik im Finanzkrisendiskurs: Das Beispiel des Nachrichtenportals „Spiegel Online“

Χαρίκλεια Θεοδωρίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die Erinnerung an die Auslöschung der Jüdischen Gemeinde Thessalonikis in der Gegenwartsliteratur.

Caterina Maccioni (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die Shoah in Thessaloniki im literarischen Gedächtnis: Der Fall Lucillo Merci.

10.10.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
PD Dr. Monika Albrecht (Universität Vechta)
Griechenland als Postkolonialismus-Verlierer

17.10.2017 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Χριστίνα Χατζηγιαννίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Aspekte der Migration in der Talk-Show „Maischberger“: Eine kritisch-diskursanalytische Untersuchung

31.10.2017 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Dr. Jutta Fortin (Universität Wien)
Menschen, Dinge und fantastische Abwehrmechanismen.

12.12.2017 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Φωτεινή Ταβλαρίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Die nationalsozialistische Okkupation Griechenlands im Familiengedächtnis der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

23.01.2018 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Κυριακή Σισμανίδου (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Kulturreflexives Lernen im DaF-Unterricht der Sekundarstufe II in Griechenland.
Ein Unterrichtsvorschlag zum Thema "Essen"

Εαρινό Εξάμηνο 2017

31.01.2017 (19.00-21.00, αιθ. 105, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Vassiliki Papadopoulou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Antike Helden in zeitgenössischen literarischen Texten: Entmythisierungsstrategie.

14.02.2017 (19.00-21.00, αιθ. 105, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Maria Tassopoulou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Das Motiv der Vergangenheit in der Gegenwartsliteratur: Die Krise der Weimarer Republik in der zeitgenössischen Kriminalliteratur.

21.02.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Martin Scharnhorst (Theaterregisseur und Übersetzer)
Theatersprachen, Regiearbeit im deutsch- und griechischsprachigen Kulturkreis (Versuch eines allgemeinen Abrisses und Vergleichs).

07.03.2017 (19.00-21.00, αιθ. 105, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Natascha Papanastasiou (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Kriegstraumata im Generationenroman am Beispiel Deutscher Gegenwartsliteratur

14.03.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Marion Hoffmann (langjährige Mitarbeiterin des UNHCR (Hochkommissär der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge))
Flüchtlinge in Griechenland.

Sabine Wähning (Head of the UNHCR Office in Thessaloniki)
informiert über die aktuelle Flüchtlingslage

21.03.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Απόστολος Kαρακάσης (Επ. καθηγητής Τμήματος Κινηματογράφου Α.Π.Θ.)
Ντοκιμαντέρ: Αποτύπωση ή αναπαράσταση της πραγματικότητας;

28.03.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Νίκος Καπαντζάκης (Μουσικός, μέλος των Human Puppets, Plexiglas και Dislocation Genders)
Σταυρούλα Τσιάρα (Μεταφράστρια, Καθηγήτρια Γερμανικών)
Krautrock: Kosmische Musik von der Autobahn/Κράουτροκ: Συμπαντική μουσική από τον αυτοκινητόδρομο.

04.04.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Prof. Dr. Isabel Hernández (Germanistische Literaturwissenschaft, Univ. Complutense, Madrid)
Don Quijote, Don Sylvio und der Bildungsroman

25.04.2017 (19.00-21.00, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Λουκής Χασιώτης (Επ. καθηγητής Τμήματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας Α.Π.Θ.)
Η  εμπειρία της ναζιστικής κατοχής στην Ευρώπη

23.05.2017 (19.00-21.00, αιθ. 105, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Eleftheria Toli (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.
Konstruktionen von Erinnerung in Marcel Beyers Romane "Spione" und "Kaltenburg".

Αμαλία Φύκα (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο", Α.Π.Θ.)
Eine intralinguistische Untersuchung mit Digitalen Apps (Applikationen): Falsche Freunde deutsch /griechisch

30.05.2017 (16.00-18.30, αιθ. 102, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Dr. Wiebke von Bernstorff (Universität Stiftung Hildesheim)
"Freiheit!" - eine Betrachtung von Friedrich Schiller bis zu Emily Dickinson

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

1.11.2016 (18.30-20.30, αιθ. 102, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Prof. Dr. Wynfrid Kriegleder (Universität Wien)
Deutsche und österreichische Literatur. Gedanken über zwei Nationalliteraturen.

22.11.2016 (18.30-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Χριστίνα Τακούδα (Δρ. Εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α.Π.Θ.))
Πολυγραμματισμοί και κριτικός γραμματισμός στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

29.11.2016 (19.00-21.00, αιθ. 102, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Ioanna Titoki (Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο" (Α.Π.Θ.))
Resilienzförderung im DaF-Unterricht in griechischen öffentlichen Schulen.

13.12.2016 (18.30-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής)
Λένα Γιαλαμπούκη (Δρ. Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Α.Π.Θ.))
Ειδησεογραφική πρακτική και ο επαναπροσδιορισμός της θεσμικής ταυτότητας του/της δημοσιογράφου: μια κριτική προσέγγιση

17.01.2017 (18.30-20.30, αιθ. 109, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής)
Πέτρος Θεοδωρίδης (πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας)
Χρόνος, Ταυτότητες και Ξένοι