Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Διερμηνείας και Μετάφρασης
Εκπρόσωπος του Τμήματος: Ανθή Βηδενμάιερ, Συντονίστρια Κατεύθυνσης Διερμηνείας
 
2. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)
Εκπρόσωπος του Τμήματος: Αλεξάνδρα Ρασιδάκη
 
3. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
Εκπρόσωπος του Τμήματος: Γιάννης Πάγκαλος
 
4. Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Ευαγγελία Καραγιαννίδου, Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου

Εκτύπωση