Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Διερμηνείας και Μετάφρασης
Εκπρόσωπος τμήματος: Ανθή Βηδενμάιερ, Συντονίστρια Κατεύθυνσης Διερμηνείας
 
2. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Ιωάννα Αγοραστού, Αλεξάνδρα Ρασιδάκη
 
3. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Ιωάννα Αγοραστού, Γιάννης Πάγκαλος
 
4. Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Εύη Καραγιαννίδου, Όλγα Παπαδοπούλου

Εκτύπωση