Πρόγραμμα εξετάσεων

Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Προπτυχιακές Σπουδές

Ιούνιος 2018:

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων ΕΜΒΟΛΙΜΟ Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ξένων Γλωσσών - Κ.Δ.Ξ.Γ. Ιουνίου 2018

 

Σεπτέμβριος 2018:

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτέμβρίου 2018

 

Νέα υπηρεσία για απόφοιτους:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικώνΝέες αιτήσεις 27.08.- 03.09.2018
-------------------------------------
Για όσες /ους έχουν κάνει ήδη αίτηση μέχρι 20.06.2018
Εγγραφή / Πληρωμή 27.08.- 07.09.2018
Έναρξη Προγράμματος 24.09.2018
Αναγόρευση της Νίκης Eideneier-Αναστασιάδη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - 15.05.2018


DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland (2017–2019)
Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale