ΔΙΔ403 (Περπερίδης) - Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ε` εξάμηνο), με διδάσκοντα τον κύριο Περπερίδη, αλλάζει λόγω ασθενείας ημερομηνία και ώρα εξέτασης. Σχετικά ανατρέξετε στο ανακοινοποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων.


Εκτύπωση