Σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις

Αγαπητές κι αγαπητοί υποψήφιοι,

Όσον αφορά την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων, περιμένουμε τις σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα. Επομένως, οι κατατακτήριες εξετάσεις για το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στην παρούσα φάση αναβάλλονται.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερωθείτε εγκαίρως.

Νέες οδηγίες για την ύλη προετοιμασίας σας θα βρείτε εδώ.

 


Εκτύπωση