Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

 • Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες.
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας lib.auth.gr/el/item_request. Η κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.
 • Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες
 • Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες: lib.auth.gr/el/returneudoxus


Έκδοση καρτών

Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email.

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

 • Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

 • Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.
 • Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης lib.auth.gr/node/1476.
 • Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας search.lib.auth.gr/Summon/Home.
 • Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο: lib.auth.gr/el/πηγές_σύνθετη.
 • Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης lib.auth.gr/el/covid19lit.

 


Εκτύπωση