Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 για το Προπτυχιακό και το Μεταπτυχιακό

 Οι δηλώσεις μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ανοίξουν από τις 22-2-2021 έως τις 7-3-2021 και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.


Εκτύπωση