Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης και πρόσκληση για κινητικότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2020-2021 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/03/2021 έως 31/08/2021.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2020 (15:00 ώρα Ελλάδας)

Προσοχή!!!! Παράταση υποβολής αιτήσεων: Νέα καταληκτική ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2020

Πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/node/2023

-------------------------------

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου, ώρα 14:00.

ΠΛηροφορίες στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/node/2031


Εκτύπωση