Προκήρυξη θέσεων Erasmus και ΟΔΗΓΙΕΣ για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άλλα έγγραφα

Προκήρυξη θέσεων Erasmus

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει προκηρύξει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων https://eurep.auth.gr/el/node/2059 στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) με περίοδο υποβολής αιτήσεων από τις 08 Φεβρουαρίου έως και 05 Μαρτίου 2021 (15:00, ώρα Ελλάδας).
----------------------------------

Ποσοχή στα ERASMUS! 

Πρέπει να ανεβάσετε την αναλυτική σας βαθμολογία στο πεδίο της Online αίτησης που αφορά στη γλωσσομάθεια (προκειμένου να πιστοποιήσετε ότι έχετε περάσει τον απαιτούμενο αριθμό συναφών μαθημάτων στην γερμανική γλώσσα).

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα Learning Agreement και σε άλλα έγραφα θα συμπληρώνετε από εδώ και πέρα στο σημείο ERASMUS-Koordinator / Συντονίστρια το όνομα «Σιμέλα Δεληανίδου» και όχι «Αικατερίνη Ζάχου», για να αποφύγετε καθυστερήσεις!


Εκτύπωση