Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης σύμβασης Erasmus+ Σπουδές

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απλούστευσης των διαδικασιών και των εγγράφων του Τμήματός ΤΕΕΠ, αλλά και λόγω των περιορισμών που θέτει η πανδημία COVID-19 στη διαχείρισή τους, το ΤΕΕΠ έχει προχωρήσει σε αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης Σύμβασης Μετακίνησης και χρηματοδότησης των φοιτητών Erasmus, η οποία περιγράφεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/studies/financing_process.


Εκτύπωση