Αναβολή ορκωμοσιών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις, αναβάλλονται οι ορκωμοσίες των τελειόφοιτων για το χρονικό διάστημα  από τις 21-3-2020 έως και 10-4-2020 ή και περαιτέρω εφόσον παραταθεί η ισχύς των μέτρων.

Η γραμματεία έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των ενδιαφερομένων (πανεπιστημιακό e-mail) με αποδεικτικό παραλαβής.

Οι τελετές ορκωμοσίας θα γίνουν όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.


Εκτύπωση