Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές/τριες ERASMUS που επέστρεψαν

Παρακαλούνται  οι φοιτητές/τριες  ERASMUS  που επέστρεψαν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία τους και τα μαθήματα (κωδικό  και τίτλο μαθήματος) που θα παρακολουθήσουν το ΕΕ  ώστε η Γραμματεία να τα δηλώσει ηλεκτρονικά στην ατομική τους καρτέλα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν βαθμό με τη λήξη του εξαμήνου και της αξιολόγησης.


Εκτύπωση