Βιβλιοθήκη, καθυστερήσεις βιβλίων - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Από την έναρξη της αναστολής λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, έπαψαν να "τρέχουν" πρόστιμα, και μέχρι νεοτέρας η κατάσταση παραμένει ως έχει.

Τα βιβλία θα πρέπει να επιστραφούν την πρώτη ημέρα που θα ανοίξει η Βιβλιοθήκη του Τμήματος.


Εκτύπωση