Ενημέρωση για τη νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης φοιτητών από τη γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης από τη γραμματεία στο https://sis.auth.gr για τους φοιτητές μέσα από το οποίο γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων, η εγγραφή στο εξάμηνο, η ενημέρωση βαθμών και η υποβολή αιτήσεων προς τις Γραμματείες. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν στη διεύθυνση https://students.auth.gr για την οποία ενημερώνονται από τη
γνωστή τους ιστοσελίδα https://sis.auth.gr.


Εκτύπωση