Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε οτι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) ξεκινά στις 9.12.2019 και θα ολοκληρωθεί στις 10.1. 2020. Η συμμετοχή όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα συμβάλλει στη βελτίωσή της.

Θα υπάρξει ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαντήσεις/παρατηρήσεις σας.

Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ μέσω του συνδέσμου Είσοδος, χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό μπορείτε να  αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε σε αυτό το εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Στο σύνδεσμο Οδηγίες Χρήσης θα βρείτε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Πρόεδρος του Τμήματος 
Καθ. Αγγελική Κοιλιάρη 


Εκτύπωση