Ενημέρωση Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύει η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών του Α.Π.Θ. που επιθυμούν να σιτίζονται στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη.

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική σελίδα Αίτησης Σίτισης


Εκτύπωση