΄Εναρξη μαθημάτων Π.Μ.Σ για το Χ.Ε 2019-2020

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν:

για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Διδακτικής την Τρίτη, 8.10.2019

για την κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού την Δευτέρα, 14.10.2019


Εκτύπωση