Προκήρυξη νέων θέσεων στο Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» και στο Δ.Μ.Σ. στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» για το Δ.Μ.Σ. στη «Γλωσσολογία» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις είναι έως 13 Ιουνίου 2019.


Εκτύπωση