Εκπροσώπηση Φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ 2019-20

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος


Εκτύπωση