Ημερομηνίες διεξαγωγής και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. ετ. 2017-18

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-18

Σύμφωνα με την παρ.4, αρ. 15 του Ν. 3404/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ, άρθ. 57 του  Ν. 4186/2013 και ισχύει, η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα και  "το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε." (παρ. 1 του άρθ. 1 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013 τ. Β’)

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (Φ.Ε.Κ. 3185/16122013, τ. Β’), τα εξεταζόμενα μαθήματα των κατατακτηρίων και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αρ. 387/6-4-2017 αποφασίζει ότι τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ για το ακ. έτος 2017-18 θα είναι τα εξής:

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Έχει λήξει η υποβολή των αιτήσεων στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2017-2018:

Δε, 18.12.2017, 13.00-16.00 αιθ. 02, νέα πτέρυγα ΦΛΣ : εξεταζόμενο μάθημα "Λογοτεχνία"

Τρ, 19.12.2017, 13.00-16.00 αιθ. 02, νέα πτέρυγα ΦΛΣ : εξεταζόμενο μάθημα  "Κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου"

Τε, 20.12.2017, 13.00-16.00 αιθ. 02, νέα πτέρυγα ΦΛΣ : εξεταζόμενο μάθημα "Παιδαγωγική"

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής :

  • για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη ημέρα (18.12.2017) θα πρέπει να βρίσκονται στις 12.00 στην αίθουσα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες (19 & 20.12) στις 12.30.
  • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων
  • Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

 

 Την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων θα βρείτε εδώ