ΘΕΜΑΤΑ ΠΠΔΕ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

 

Σύμφωνα με τον N. 4485/04.08.2017 (Άρθρο 83, παρ. 13)

… Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).» …

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση για το ΠΠΔΕ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ν. 3848/2010, άρθρο 2 ) ισχύει πλέον για όσους/-ες φοιτητές/-τριες εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2015-2016 (Ε’ Eξάμηνο σπουδών,  κατά το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο) και μετά.

Ως εκ τούτου οι επιλογές των φοιτητών/τριών που δεν ορκίστηκαν στις 17.7.2017 είναι οι εξής:

Α) Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να ορκιστούν στην έκτακτη ορκωμοσία του Σεπτεμβρίου πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την 1.9.2017 έως τις 15.9.2017

Β)  Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμπληρώσουν τα μαθήματα που τους λείπουν για την απόκτηση του ΠΠΔΕ μπορούν να δώσουν κανονικά εξετάσεις κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και να ορκιστούν στην έκτακτη ορκωμοσία του Σεπτεμβρίου. 

Η ημερομηνία για την έκτακτη ορκωμοσία του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί ύστερα από συνεννόηση με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

Τέλος, παρακαλούμε, οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2013-14 και πρόκειται να ορκιστούν το Νοέμβριο του 2017 να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος