Ανταποδοτικές υποτροφίες προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών για το οικονομικό έτος 2018

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

Στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εγκρίθηκαν μία (1) θέση ανταποδοτικών υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και μία (1) θέση για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος (Συνεδρ. Συγκλήτου αριθμ. 2951/29.11.17 στο πλαίσιο του Ν.4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2) για το έτος 2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 (ώρες προσέλευσης 12:00-13:00) τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην εν λόγω αίτηση.

Αίτηση προτπυχιακών φοιτητών/τριών

Αίτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος