Περιγραφή ειδίκευσης

Προφίλ της ειδίκευσης «Λογοτεχνία - Πολιτισμός»
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η ειδίκευση «Λογοτεχνία - Πολιτισμός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον χώρο της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών τοποθετώντας τις παράλληλα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το συγκριτολογικό άνοιγμα  αλλά και η έμφαση στη μετάφραση ως κατεξοχήν διαπολιτισμική επαφή στοχεύει  στην μελέτη της γερμανόφωνης λογοτεχνίας και παράδοσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές και κυρίως την ελληνική, ενώ επιτρέπει στους φοιτητές να αξιοποιήσουν και τις λοιπές γλωσσικές και φιλολογικές τους γνώσεις. 

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης «Λογοτεχνίας - Πολιτισμού» νοούνται:

   • άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας   
   • επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανόφωνης λογοτεχνίας
   • εξοικείωση με τη μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών και θεωρητικών  κειμένων
   • εξοικείωση με τα βασικά ρεύματα της θεωρίας της λογοτεχνίας.


Η εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και η οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της ειδίκευσης.

 

Νέα υπηρεσία για απόφοιτους:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικώνΈναρξη προγράμματος, ενημέρωση και πρώτο μάθημα πρώτης θεματικής ενότητας
Παρασκευή 28-9-2018, ώρες 10:00-15:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Αναγόρευση της Νίκης Eideneier-Αναστασιάδη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - 15.05.2018


DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland (2017–2019)
Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale