Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Μετάφρασης και Διερμηνείας
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Δήμητρα Τσοκακτσίδου, Ανθή Βηδενμάιερ
 
2. Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισµός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Ιωάννα Αγοραστού, Αλεξάνδρα Ρασιδάκη
 
3. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
Εκπρόσωποι του Τμήματος: Ιωάννα Αγοραστού, Γιάννης Πάγκαλος