Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

2017-2018

Ειδίκευση: Γλωσσολογία και Διδακτική 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_007 Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 9 Ν.Κατσαούνης
ΓΔ_008 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 9 Ο.Παπαδοπούλου
ΛΠ_009 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 Α.Ζάχου
       
 
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_010 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣ 9 Ρ.Σιδηροπούλου
ΓΔ_011 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 9 Ο.Παπαδοπούλου
ΛΠ_008 ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 9 Ε.Sturm-Τριγωνάκη
ΛΠ_013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ  9 Ι.Αγοραστού
       

Ειδίκευση: Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΓΔ_ΛΠ_ΕΣΕ_3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 3 Α.Ζάχου
Ε.Μπουτουλούση
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΛΠ_009 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΧΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 Α.Ζάχου
ΛΠ_010 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9 Σ.Δεληανίδου
ΛΠ_011 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ 9 Α.Βηδενμάιερ
 
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS Διδάσκων
ΛΠ_008 ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 9 Ε.Sturm-Τριγωνάκη
ΛΠ_012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 9 Α.Ρασιδάκη
ΛΠ_013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙ. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ 9 Ι.Αγοραστού