ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.

Δείτε εδώ: Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

 

Δείτε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών 2017-2019 «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» εδώ