Τοποθετήσεις

Τοποθετήσεις της γενικής συνέλευσης του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ζητήματα που αφορούν στο τμήμα

Stellungnahmen der Vollversammlung der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie zu bildungspolitischen Themen

Επιστολή της προέδρου προς την επιτροπή μορφωτικών ζητημάτων
Ψήφισμα κοσμητείας ΦΛΣ του ΑΠΘ εναντίον της προτεινόμενης συγχώνευσης των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το σχέδιο "Αθηνά"
Ψήφισμα της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το σχέδιο Αθηνά (26.02.13)
Ψήφισμα των Προέδρων & Αν.Προέδρων των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"
Ψήφισμα της Γ.Σ. 335/7.02.2013 για το ζήτημα της καθαριότητας
Απόφαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σχετικά με την «Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»
Ψήφισμα Διαμαρτυρίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα και επαπειλούμενη μετακίνηση συναδέλφων ΙΔΑΧ
Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των Ινστιτούτων Goethe της Ελλάδας
Παρέμβαση για το θέμα της επάρκειας - ΤΓΓΦ ΑΠΘ

Νέα υπηρεσία για απόφοιτους:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικώνΝέες αιτήσεις 27.08.- 03.09.2018
-------------------------------------
Για όσες /ους έχουν κάνει ήδη αίτηση μέχρι 20.06.2018
Εγγραφή / Πληρωμή 27.08.- 07.09.2018
Έναρξη Προγράμματος 24.09.2018
Αναγόρευση της Νίκης Eideneier-Αναστασιάδη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - 15.05.2018


DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland (2017–2019)
Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale