Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγών "ERASMUS+"

Το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus+ αφορά την ευρωπαική συνεργασία στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω διμερών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών. Δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών από το 3ο εξάμηνο των σπουδών τους να παρακολουθήσουν μαθήματα διάρκειας ενός ή και δύο εξαμήνων σε Πανεπιστήμια των παρακάτω χωρών: Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας. Σε ορισμένα από τα παραπάνω Πανεπιστήμια είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων και στο Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών.

Πληροφορίες :

      • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1ος όροφος κτηρίου Διοίκησης Α.Π.Θ., τηλ. 99.5291, 11:00π.μ.-13:00μ.μ.)
      • Aκαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Τμήματος
      • Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=322

Διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδ. έτος 2014-2015:
https://new.eurep.auth.gr/el/agreementslist

it