Υποτροφίες Αριστείας 2012

Δρ. Θανάσης Γεωργακόπουλος: Υπότροφος Αριστείας 2012 της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για μεταδιδακτορική έρευνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Υποτροφίες Αριστείας 2012" της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ (01/01/2012 - 30/06/2012 και 01/09/2012 - 31/12/2012.). Εποπτεύον μέλος ΔΕΠ Αθηνά Σιούπη, Αν. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας.

Τίτλος έργου: «Η υπόθεση της προτεραιότητας του στόχου στη γλωσσική αναπαράσταση των γεγονότων κίνησης: μελέτη μέσα από σώματα κειμένων εστιασμένη στα ρήματα κίνησης της Νέας Ελληνικής και της Γερμανικής».


Εκτύπωση