Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ

Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ’ (2017-2019) υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (βλ. http://www.edulll.gr/?p=31436).

Μέλη της ερευνητικής ομάδας:

Ελένη Γρίβα (Αν. Καθηγήτρια, επιστημονικά υπεύθυνη)

Αναστασία Στάμου (Αν. Καθηγήτρια, ακαδημαϊκή σύμβουλος)

Δρ. Μαρίζα Γεωργάλου (ερευνήτρια)

Δρ. Θεοδώρα Σαλτίδου (ερευνήτρια)

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος:

Η μετανάστευση Ελλήνων/ίδων στο εξωτερικό δεν αποτελεί άγνωστο φαινόμενο για την Ελλάδα. Ωστόσο, από το 2010 και μετά, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει εκ νέου γιγαντωθεί εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Χιλιάδες Έλληνες/ίδες, νεαρής κυρίως ηλικίας, με πανεπιστημιακούς τίτλους και υψηλή ειδίκευση, επιλέγουν ή/και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανεργία και να εργαστούν με αξιοπρεπείς μισθούς, σε εργασιακό περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξιών τους. Λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του μετακινούμενου πληθυσμού, η επιστημονική μετανάστευση ως μια μορφή νεομετανάστευσης είναι ευρύτερα γνωστή με τον νεολογισμό brain drain (δηλ. διαρροή εγκεφάλων/ διαρροή επιστημονικού δυναμικού). Συνθέτοντας δημιουργικά τη διαδικτυακή κοινωνιογλωσσολογία (sociolinguistics of computer-mediated discourse), την κοινωνιογλωσσολογία της νεότητας (sociolinguistics of youth) και την κριτική ανάλυση λόγου (critical discourse analysis), εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι νέοι/ες επιστημονικοί/ές μετανάστες/τριες τοποθετούνται στον λόγο τους για τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού και κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, ιστολόγια), καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η επιστημονική μετανάστευση των νέων συζητείται ‘ανάλαφρα’ στα ψυχαγωγικά κείμενα των ΜΜΕ (π.χ. διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές, lifestyle έντυπα).

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://youth-in-crisis.weebly.com/


Εκτύπωση