Υποτροφίες Αριστείας 2015

Ανάρτηση σε https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/15104?ReturnToPage=1& 24/3/2016

Δρ. Κωνσταντίνος Χατζηδήμου: Υπότροφος Αριστείας 2015 της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για μεταδιδακτορική έρευνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστείας Επιτροπής Ερευνών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές 2015» της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Εποπτεύον μέλος ΔΕΠ: Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Διδακτικής.
Τίτλος έργου: «Η χρήση του λεξικού στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας στο ελληνικό Γυμνάσιο».


Εκτύπωση