Εκδόσεις

              

Image

Meurer, U., Kazakopoulou, T. & Oikonomou, M. (επιμ.) (2020). Strategies of the Documentary. Special Issue of Filmicon: Journal of Greek Film Studies. London: Euroasia Publications

Image

Γεωργοπούλου, Ε. & Πάγκαλος, Γ. (επιμ.) (2020). Μνήμη και Αφήγηση, Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Image

Delianidou, S., Georgopoulou, E. & Pagkalos, J. (επιμ.) (2020). Texturen von Herrschaft im Mittelmeerraum. Frankfurt/M: Peter Lang.

Image

Μπουκάλα, Σ. & Στάμου, Α. (επιμ.) (2020). Κριτική Ανάλυση Λόγου: (Απο)δομώντας την ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Νήσος.

Image

Μαν, Τ. (2020). Δύο νουβέλες για το φύλο. (Γ. Πάγκαλος, μεταφρ.). Θεσσαλονίκη: Οκτάνα.

Image

Κάφκα, Φ. (2020). Όνειρα. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Άγρα. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1993).

Image

Στάμου, Α. (2020). Γερμανικότητα-ελληνικότητα: Ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας. Αθήνα: Πεδίο.

Image

Sturm-Trigonakis, E. (επιμ.) (2020). World Literature and the Postcolonial. Narratives of (Neo) Colonization in a Globalized World. Berlin: Metzler.

Image

Αντωνίου, Χ. (2019). Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα. Ξενόγλωσση Πολιτική και εκπαίδευση ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών. 4η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Image

Αντωνίου, Χ. (2019). Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Image

Sturm-Τριγωνάκη, E. (2019). Το πικαρικό μυθιστόρημα. Εισαγωγή σε ένα αειφόρο λογοτεχνικό είδος. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Image

Ρασιδάκη, Α. (2019). Υπό ρομαντική οπτική γωνία. Γερμανικός Ρομαντισμός και Γεώργιος Βιζυηνός. Αθήνα: Άγρα.

Image

Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ. (2019). Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των δασκάλων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Image

Αντωνίου, Χ. (2018). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (2018). 4η αναθεωρημένη έκδοση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Image

Κάφκα, Φ. (2018). Το Κτίσμα. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Άγρα.

Image

Stamou, A. (επιμ.) (2018). Sociolinguistics of fiction. Special Issue of Discourse, Context & Media. 23. Amsterdam: Elsevier.

Image

Χατζηδήμου, Κ. & Παπαδοπούλου, Χ. (2018). Το λεξικό στη διδακτική των γλωσσών: Το παράδειγμα της Γερμανικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Image

Παντελιάδου, Σ., Πάνες, Π. (επιμ.) (2017). Αγορά & Δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας. (Α. Βηδενμάιερ, μεταφρ.). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΚΕΝ.

Image

Sturm-Trigonakis, E., Laskaridou, O., Petropoulou, E. & Karakassi, K. (επιμ.) (2017). Turns und kein Ende? Aktuelle Tendenzen in Germanistik und Komparatistik. Frankfurt/M.: Peter Lang (Hellenogermanica).

Image

Οικονόμου, Μ. (2016). Κουπιά και Φτερά. Ο μύθος της Οδύσσειας στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο του μοντερνισμού. Αθήνα: Νεφέλη.

Image

Κάφκα, Φ. (2016). Έρευνες ενός σκύλου και άλλα διηγήματα. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Πατάκης.

Image

Στάμου, Α., Πολίτης, Π. & Αρχάκης, Α. (επιμ.) (2016). Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Εκπαιδευτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα. Καβάλα: Σαϊτα.

Image

Papadopoulou, C. (2015). The Use of the Learning Portfolio in Foreign Language Teacher Education. The Promotion of Learner Autonomy. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Image

Χατζηδήμου, Κ. (2015). Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μια διεπιστημονική προσέγγιση (2η έκδ.) [1η έκδ. το 2008 από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη]. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Image

Βηδενμάιερ, Α., Πάγκαλος, Ι., Σαπιρίδου Α. (επιμ.) (2015). Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 25-28 Μαΐου 2011. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Image

Machicao y Priemer, A., Nolda, A. & Sioupi, A. (επιμ.) (2014). Zwischen Kern und Peripherie: Untersuchungen zu Randbereichen der Sprache und Grammatik. Studia grammatica 76. Berlin: De Gruyter.

Image

Katsaounis, N. & Sidiropoulou, R. (2014). Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil 2 - Linguistik, Didaktik, Translationswissenschaft. Frankfurt/M.: Peter Lang.

Image

Sioupi, A. (2014). Aspektdistinktionen im Vergleich. Deutsch/Englisch - Griechisch. Tübingen: Narr.

Image

Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α.Γ. (2014). Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον: Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Image

Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ. (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση.

Image

Χατζηδήμου, Κ. & Σταμοβλάσης, Δ. (2014). Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική της γλώσσας. Εφαρμογή των αρχών της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας στο πεδίο της διδακτικής της γλώσσας. Αθήνα: Διάδραση.

Image

Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2014). Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση.

Image

Ammann, M. (2014) Βασικές Αρχές της Μεταφρασεολογίας. (Α. Βηδενμάιερ, Δ. Λάμπρου, μεταφρ.). Αθήνα: Δίαυλος.

Image

Sturm-Trigonakis, E. & Delianidou, S. (επιμ.) (2013). Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil 1 – Literatur- und Kulturwissenschaft. Frankfurt/M. u.a: Peter Lang.

Image

Karagiannidou, E., Papadopoulou, C. & Skourtou, E. (επιμ.) (2013). Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007/ Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes 2007. Frankfurt/M. u.a. / Frankfurt/M. a.o.: Peter Lang.

Image

Κουγιουρούκη, Μ., Στραβάκου, Π. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2013). Παιδαγωγικές και διδακτικές ερευνητικές μελέτες. Τιμητικό αφιέρωμα στην καθηγήτρια Ελένη Ταρατόρη-Τσαλκατίδου. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Image

Μιχαλοπούλου, Σ. & Σταύρου-Σηφάκη, Μ. (επιμ.) (2013). Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33. Πρακτικά 33ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., 26-27 Απριλίου 2012. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

Image

Sturm-Trigonakis, E. (2013). Comparative Cultural Studies and The New Weltliteratur. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.

Image

Georgopoulou, E. (2012). "Abwesende Anwesenheit". Erinnerung und Medialität in Marcel Beyers Romantrilogie "Flughunde", "Spione" und "Kaltenburg". Würzburg: Königshausen und Neumann.

Image

Karagiannidou, E. & Kouptsidis, C. (2012). Καλημέρα NEU – Griechisch für Anfänger. Lehrbuch mit 2 CDs. Berlin u.a.: Langenscheidt-Klett.

Image

Karagiannidou, E. & Kouptsidis, C. (2012). Καλημέρα NEU – Griechisch für Anfänger. Arbeitsbuch. Berlin, München u.a.: Langenscheidt-Klett.

Image

Bickes, H., Butulussi, E., Otten, T., Schendel, J., Sdroulia, A. & Steinhof, A. (2012). Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und Feindseligkeit am Beispiel Griechenland: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung ausgewählter deutscher und griechischer Medien. München: Iudicium.

Image

Πάγκαλος, Ι. (2012). Μεταφράσεις γερμανόφωνων παιδικών και νεανικών βιβλίων στα ελληνικά (18ος– 19ος αιώνας). Χαρτογραφώντας το πεδίο. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.

Image

Meurer, U. & Oikonomou, M. (επιμ.) (2012). Übersetzung und Film. Das Kino als Translationsmedium. Bielefeld: Transcript.

Image

Ρασιδάκη, Α. (2012). Περί μελαγχολίας. Στη θεωρία, τη λογοτεχνία, τη τέχνη. Αθήνα: Κίχλη.

Image

Chatzidimou, K. (2012). Microteaching als erlebnis- und handlungsorientierte Methode im Rahmen der Lehrerausbildung und der Didaktik. [Reihe „Erziehungskonzeptionen und Praxis“, Band 77, hrsg. von Gerd-Bodo von Carlsburg]. Frankfurt/M.: Peter Lang.

Image

Αντωνίου, Χ. (2011). Η Εκπαίδευση των Ελλήνων Δασκάλων (1828-2000). Αθήνα: Πατάκης.

Image

Βηδενμάιερ, Α. (2011). Το παζλ της μετάφρασης. (2η έκδ. 2012), Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΚΕΝ.

Image

Oikonomou, M., Stassinopoulou, M. & Zelepos, I. (επιμ.) (2011). Griechische Dimensionen südosteuropäischer Kultur seit dem 18. Jahrhundert. Verortung, Bewegung, Grenzüberschreitung. Frankfurt/Μ: Peter Lang.

Image

Delianidou, S. (2010). Transformative - transitäre - transgressive Identitätsmodelle. Autothematische Exilliteratur zwischen Moderne und Postmoderne. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Image

Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. (2010). Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος.

Image

Meurer, U. & Oikonomou, M. (επιμ.) (2009). Fremdbilder. Auswanderung und Exil im internationalen Kino. Bielefeld: Transcript.

Image

Άιχινγκερ, Ι. (2009). Επίκαιρη συμβουλή. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Ροές.

Image

Μπερμπέρογλου, Π. & Καγιόγλου, Φ. (επιμ.) (2008). Ημερίδα Τα Γερμανικά στην εκπαίδευση - Σπουδές στη Γερμανία 5 Νοεμβρίου 2006 Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. Κοζάνη: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Image

Meurer, U., Mitsou, M. & Oikonomou, M. (επιμ.) (2008). Perseus' Schild. Griechische Frauenbilder im Film [Reihe Münchener Schriften zur Neogräzistik, Band 2, hrsg. von Marie-Elisabeth Mitsou]. Neuried: Ars Una.

Image

Χατζηδήμου, Δ., Ταρατόρη, Ε., Βιτσιλάκη, Χ. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2008). Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά ΙΒ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα: Ατραπός.

Image

Χατζηδήμου, Δ., Μπίκος, Κ., Στραβάκου, Π. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2007). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τόμοι Α’ και Β’. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Image

Παπαδοπούλου, Χ. (2007). Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη.

Image

Sturm-Trigonakis, E. (2007). Global playing in der Literatur. Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Image

Χατζηδήμου, Κ. (2007). Λεξικό και φοιτητές. Το παράδειγμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Image

Sidiropoulou, R. (2007). Ausdruckfähigkeit. Kleines Deutsches Sprachdiplom. C2. Athen: Christos Karabatos.

Image

Berberoglu, P., Kiliari, A., Perperidis, G. & Wolfrum, J. (επιμ.) (2006). Symposium Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa. Thessaloniki: Kornelia Sfakianaki Editions.

Image

Κάφκα, Φ. (2006). Διηγήματα και μικρά πεζά. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Ροές.

Image

Dorst, T. (2006). Χάϊνριχ ή οι πόνοι της φαντασίας. (Α. Ζάχου, εισαγωγή και μετάφρ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Image

Κοιλιάρη, Α. (2005). Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση: μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Image

Mitsou, M. & Oikonomou, M. (επιμ.) (2005). Reflexionen. Essays Neugriechischer Autoren [Reihe Münchener Schriften zur Neogräzistik, Band 1, hrsg. von Marie-Elisabeth Mitsou]. Neuried: Ars Una.

Image

Butulussi, E., Karagiannidou, E. & Zachu, K. (2005). Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press.

Image

Ρίλκε, Ρ. Μ. (2003). Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου. (Α. Ρασιδάκη, μεταφρ.). Αθήνα: Ροές.

Image

Πογκόσοβα, Ι. & Τριανταφυλλίδου, Τ. (2003). Γραμματικός οδηγός της ρωσικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη.

Image

Delianidou, S. (2002). Frauen, Bilder und Projektionen von Weiblichkeit und das männliche Ich des Protagonisten in Franz Kafkas Romanfragmenten. Unter besonderer Berücksichtigung der Schuldfrage im Proceß. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.

Image

Georgopoulou, E. (2001). Antiker Mythos in Christa Wolfs "Medea. Stimmen" und Evjenia Fakinus "Das siebte Gewand". Die Literarisierung eines Kultur-"Prozesses". Köln: Romiosini.

Image

Karagiannidou, E. (2000). Deutsch als Fremdsprache für Griechen. Gesprochenes Deutsch als Kommunikationsmittel. [Reihe „Arbeiten zur Sprachanalyse“, Band 35, hrsg. von Konrad Ehlich]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.


    Εκτύπωση