Αναγόρευση Διδακτόρων Τμήματος - 08.10.2015

Στις 08.10.2015 πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση τριών Διδακτόρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:
Ελένη Καλαϊτζή,
Παρασκευή Λάππα,
Ζωή Ρέστα.