Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2018-19

  • ΕΠ_ΡΣ_001 «Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι», Παρασκευή 8.30 – 11.00 αιθ. 109, ΝΚ ΦΛΣ (3 ECTS)
  • ΕΠ_ΡΣ_002 «Ρωσική Γλώσσα Α1-ΙΙ, Προετοιμασία για Πιστοποίηση», Παρασκευή 16.00-18.30 αιθ. 109, ΝΚ ΦΛΣ (3 ECTS)
  • ΕΠ_ΡΣ_003 «Ρωσική Γλώσσα Α2-Ι», Παρασκευή 13.30-16.00, αιθ. 109 ΝΚ ΦΛΣ (3 ECTS)
  • ΕΠ_ΡΣ_011 «Προπολεμική Λογοτεχνία και Πολιτισμική Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης Ι», Δευτέρα 18.30-21.00, αιθ. 109 ΝΚ ΦΛΣ (6 ECTS)

 

Προσοχή!
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

it