Ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση μαθημάτων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

οι δηλώσεις μαθημάτων και βιβλίων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (Οδηγίες εδώ). Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε
  • να προμηθευτείτε ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Α.Π.Θ. και
  • κωδικό πρόσβασης φοιτητή
από τη Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο διοίκησης 2ος όροφος).
 
Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. 340/11.04.2013 και παίρνοντας υπόψη τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ για το νόμο 4009/2011, άρθρο 33 που προβλέπει ότι:
"Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή"
σας  ενημερώνουμε ότι: η εγγραφή και η δήλωση μαθημάτων αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο ΄Ιδρυμα. Ειδάλλως, μετά την παρέλευση δύο εξαμήνων επιβάλλεται η διαγραφή του.
Ώς εκ τουτου παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/-ες, να ενημερώνεστε συνεχώς από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας
 
α. για τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής δήλωσης εγγραφής εξαμήνου
 
β. για τις ημερομηνίες υποβολής δήλωσης μαθημάτων
 
και να πραγματοποιείτε και τις δύο δηλώσεις εμπρόθεσμα, διότι σε αντίθετη περίπτωση το όνομά σας δεν θα αναγράφεται στα βαθμολόγια των μαθημάτων και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις - ούτε καν στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.

Νέα υπηρεσία για απόφοιτους:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικώνΈναρξη προγράμματος, ενημέρωση και πρώτο μάθημα πρώτης θεματικής ενότητας
Παρασκευή 28-9-2018, ώρες 10:00-15:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Αναγόρευση της Νίκης Eideneier-Αναστασιάδη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - 15.05.2018


DAAD-Hochschulpartnerschaft mit Griechenland (2017–2019)
Aktuelle Forschungsfelder in den deutschen und griechischen Literatur- und Kulturwissenschaften: Synergien und Potentiale